Få et avbrekk fra livet på veien

Er du usikker på hva du har lov å kjøre, eller hvilken førerkortklasse du trenger? Her gir vi deg en rask og enkel oversikt.

Klasse AM

Med førerkort innenfor klasse AM kan du kjøre moped med to, tre eller fire hjul. For å ta førerkort i denne klassen må du være fylt 16 år. Mopeden kan ikke kjøre fortere enn 45 km/t og du kan ikke kjøre med tilhenger. Før 2005 fikk man mopedbevis, men dersom du har fått eller skal ta førerkortet etter 2005 trenger du klasse AM for å ha lov til å kjøre moped med to, tre eller fire hjul.

Klasse A1

Med førerkort innenfor klasse A1 kan du kjøre lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Aldersgrensen for denne førerkortklassen er 16 år, og har andre krav en klasse AM. Lett motorsykkelen kan ikke være større en 125 kubikk og med en maks effekt på 11kW. Dersom du tar førerkort i klasse A1 får du automatisk lov å kjøre moped med to, tre eller fire hjul samt motorsykkel med tre hjul. Dersom du kjører motorsykkel med tre hjul kan sykkelen kun ha en maks effekt på 15 kW. Om du tok førerkort innenfor klasse A1 før 2006 kan du også kjøre snøskuter, men dersom du har tatt eller skal ta A1 førerkort etter dette gjelder ikke det lenger.

Klasse A2

Med førerkort innenfor klasse A2 kan du kjøre mellomtung motorsykkel. For å ta førerkort i denne klassen må du være minst 18 år. En mellomtung motorsykkel vil si at sykkelen kan ha en maks effekt på 35 kW og at forholdet mellom effekt og egenvekt ikke er høyere enn 0,2 kW/kg. Dersom sykkel er nedtrimmet er det lovlig at motorsykkelen opprinnelig har hatt dobbelt effekt av de nåværende, men ikke høyere. Med førerkort innenfor denne klassen kan du også kjøre motorsykkel med tre hjul, med en maks effekt på 15 kW og motorsykkel med tilhenger, så lenge slagvolumet ikke er over 125 kubikk. Med klasse A2 førerkort får du også automatisk lov å kjøre lett motorsykkel og moped.

Klasse A

Med førerkort innenfor klasse A kan du kjøre tung motorsykkel med eller uten sidevogn. Aldersgrensen på denne førerkortklassen er 24 år og du må også ha hatt førerkort i klasse A2 i minst to år. Med dette førerkortet kan du kjøre motorsykkel med tre hjul med maks effekt på 15 kW og motorsykkel med tilhenger, dersom motorsykkelen tillater det. Dersom motorsykkelen med tre hjul ikke har høyere effekt enn 15kW og du har hatt A2 i to år kan du være 21 år for å kjøre denne sykkelen. Med dette førerkortet får du automatisk lov å kjøre mellomtung motorsykkel, lett motorsykkel og moped.

Klasse S

Det er mange som tror at dersom du har et førerkort innenfor en av A klassene vil du også ha lov å kjøre snøscooter, men slik er det ikke lenger. For å ha lov å kjøre snøscooter trenger du førerkort i klasse S. Aldersgrensen for denne klassen er 16 år, men du får kun lov å kjøre scooter i klasse 1. Etter fylte 18 år kan du kjøre scooter i andre klasser.

Forrige artikkelMellomtung MC
Neste artikkelMoped deler